Ochrona małoletnich
i bezbronnych
w Kościele

Ochrona małoletnich
i bezbronnych
w Kościele

Ochrona małoletnich
i bezbronnych
w Kościele

/

Nasze
struktury

Kościół Katolicki w Polsce na przestrzeni ostatnich lat wypracował całościowy system reagowania, pomocy i prewencji. Kluczowe znaczenie ma system lokalny (podstawowy), wspierany przez struktury ogólnopolskie

Delegat KEP
Koordynator KEP
image/svg+xml

Fundacja
Świętego Józefa

Konferencji Episkopatu Polski

                                                                              

Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom skrzywdzonym we wspólnocie Kościoła oraz wspieranie struktur pomocowych i prewencji

Strona WWW

Centrum
Ochrony
Dziecka

                                                                              

Powołana z inicjatywy koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jednostka edukacyjna na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie prowadzi unikatowe w skali kraju studia podyplomowe w temacie prewencji wykorzystania seksualnego

Strona WWW

Nasze
struktury

Kościół Katolicki w Polsce na przestrzeni ostatnich lat wypracował całościowy system reagowania, pomocy i prewencji. Kluczowe znaczenie ma system lokalny (podstawowy), wspierany przez struktury ogólnopolskie

Delegat KEP
Koordynator KEP
image/svg+xml

Fundacja
Świętego Józefa

Konferencji Episkopatu Polski

Misją Fundacji jest niesienie pomocy osobom skrzywdzonym we wspólnocie Kościoła oraz wspieranie struktur pomocowych i prewencji

Strona WWW

Centrum
Ochrony
Dziecka

Powołana z inicjatywy koordynatora KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jednostka edukacyjna na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie prowadzi unikatowe w skali kraju studia podyplomowe w temacie prewencji wykorzystania seksualnego

Strona WWW

Lokalny system
reagowania, pomocy i prewencji

Znajdź według
miejsca
Wspólnota

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła. Skrzywdzeni, niezależnie od tego kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im naszego duchowego towarzyszenia.

abp Wojciech Polak

Działania systemu

Wspólnota

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła. Skrzywdzeni, niezależnie od tego kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im naszego duchowego towarzyszenia.

abp Wojciech Polak