Co dalej? Współpraca dopiero się rozpoczyna!


Propozycją dalszej współpracy Kościołów Europy Środkowo-Wschodniej w szeroko pojętym dziele ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych narażonych na krzywdę zakończyła się konferencja „Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych”, która odbywała się w dniach 19-22 września br. w Warszawie. Propozycję tę przedstawili Adam Żak SJ i Ewa Kusz, współinicjatorzy Centrum Ochrony dziecka w Krakowie i współorganizatorzy konferencji.

Zamiar podjęcia konkretnej współpracy po konferencji był wstępną intuicją organizatorów, a przebieg konferencji, wzajemne słuchanie i szczere dzielenie się doświadczeniami potwierdziło, że jest to również oczekiwanie uczestniczek i uczestników.

Wśród płaszczyzn współpracy są: towarzyszenie i współpraca z osobami skrzywdzonymi, budowanie systemów prewencji interwencyjnej i uniwersalnej, szkolenia oraz resocjalizacja sprawców. Jak zauważono podczas konferencji, niektóre Kościoły pracują już nad budowaniem systemów prewencji i ulepszają sposób reagowania na krzywdę. Również towarzyszenie i współpraca z ofiarami jest już gdzieniegdzie praktykowana. Podczas konferencji zapoznano się z przykładami pracy Kościoła w kilku krajach. Przedstawiono m.in. działania Centrum Krzewienia Dobrostanu Osób Bezradnych Chorwackiego Uniwersytetu Katolickiego w Zagrzebiu czy działania w tej dziedzinie Kościoła na Słowacji.

Możemy nawzajem korzystać z tych naszych doświadczeń nie tylko w ramach jednego kraju, ale również dzielić się nimi w całym naszym regionie. Chcemy również umożliwić współpracę Kościołom w niektórych posowieckich krajach, których delegaci nie byli obecni podczas konferencji

– przekonuje o. Adam Żak.

– Chcemy również skorzystać z doświadczenia Anglophone Conference, która najpierw gromadziła przedstawicieli Kościołów w krajach języka angielskiego, które wcześniej podjęły tematykę wykorzystania seksualnego w Kościele. W ostatnich latach uczestniczyli w niej także niektórzy przedstawiciele z krajów naszego regionu – dodaje.

Koordynowania na pierwszym etapie tworzenia się tej płaszczyzny współdziałania podjęło się COD, a szczegóły współpracy zostaną zaproponowane, omówione i ustalone po konferencji.

Adam Żak i Ewa Kusz zaproponowali również, aby zgodnie z regulaminem synodu, poprzez pracę w diecezjach i episkopatach, temat ochrony małoletnich oraz głos pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym został włączony w drogę synodalną.

Konferencja “Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych” w Warszawie w dniach 19-21 września 2021 r. to wspólna inicjatywa Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich i Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP.


2021-09-23

NAJNOWSZE WPISY