Delegat KEP w sprawie pochówku abp. Mariana Gołębiewskiego


Decyzja o miejscu liturgii pogrzebowej i pochówku arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, metropolity seniora archidiecezji wrocławskiej, należy do aktualnego metropolity wrocławskiego po uzgodnieniu z najbliższymi zmarłego. Nie była dyskutowana ani nie została podjęta przez Konferencję Episkopatu Polski.

Przyjmuję z pokorą i szacunkiem słowa osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Rozumiem, że mają prawo do wyrażania swego bólu i gniewu.

Chcę przypomnieć jednak, że katedra jest tradycyjnym miejscem liturgii pogrzebowej, a krypta katedry – zwyczajowym miejscem pochówku dla biskupów, którzy w niej posługiwali. Jest miejscem modlitwy za zmarłych pasterzy, której potrzebują jak wszyscy grzesznicy. Ponadto każda liturgia pogrzebowa ma również charakter pokutny. Wspólnota Kościoła jest świadoma, że „wskutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzechy” i że „przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy”, dlatego w Mszy pogrzebowej powierza zmarłą osobę sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu. W tym samym duchu i z tym samym przekonaniem zostanie odprawiona Msza za zmarłego arcybiskupa Gołębiewskiego.

Forma pochówku nie narusza decyzji Stolicy Apostolskiej, które zostały określone i upublicznione w komunikacje Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z sierpnia 2021 roku. Mogę potwierdzić, że nakazana wpłata na konto Fundacji Świętego Józefa KEP została dokonana przez abp Mariana Gołębiewskiego w przeciągu jednego miesiąca od ogłoszenia komunikatu Nuncjatury. Wypełnił tym samym zobowiązanie, do którego zobligowała go decyzja Stolicy Apostolskiej. Nie jestem upoważniony do podawania wysokości tej kwoty, bo to są dane, które mógł upublicznić jedynie sam abp Gołębiewski. Natomiast mogę zapewnić, że wpłata w całości została przeznaczona na statutową działalność Fundacji, którą jest pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym.

+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

14 marca 2024 r.


2024-03-14

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE