Komunikat Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży


Wypełniając prośbę Stolicy Apostolskiej informuję, że działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do bp. Stefana Regmunta następujące decyzje:

1.    Zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;

2.    Zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski;

3.    Nakaz finansowego uczestnictwa – z prywatnych środków – w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

   + Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Warszawa, dnia 25 czerwca 2021 r.


2021-06-25

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE