Komunikat Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich


Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich

KOMUNIKAT

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich zakończyła swe XI Zwyczajne Zebranie Plenarne, które odbyło się w Rzymie w dniach od 12 do 15 września. Podobnie jak w przeszłości, Zebranie Plenarne rozpoczęło swą pracę w piątek rano wysłuchaniem wstrząsających doświadczeń bólu, cierpienia, troskliwości i przebaczenia, przedstawionych przez jednego ze świadków z Brazylii, który był wykorzystany w środowisku klerykalnym i rodzinnym.

Przed rozpoczęciem prac Zebrania Plenarnego w Rzymie, uczestnicy wzięli udział w ważnych spotkaniach, które ukazały, jak kluczowym elementem w pracy Komisji jest budowanie relacji z różnymi Dykasteriami, Komisjami i Biurami wewnątrz Stolicy Apostolskiej, mającymi za zadanie ułatwić prace na rzecz ochrony małoletnich na wszystkich poziomach Kościoła. Istnieje stała potrzeba, aby istniała kultura i misja na rzecz ochrony małoletnich i była ona systematycznie wcielana w życie Kościoła na poziomie światowym.

Komisja Papieska prowadzi swe prace w zakresie trzech grup roboczych: kontynuacja dialogu z ofiarami i ocalonymi, edukacja i formacja, ukierunkowania i normy odnoszące się do promocji ochrony.

Nasza praca z ofiarami i ocalonymi jest kontynuowana przez serie strategii mających na celu rozwinięcie płaszczyzn, gdzie Kościół mógłby wysłuchać ich głosu i zintegrować je wewnątrz swego życia i misji. Programy pilotażowe nazwane Survivors Advisary Panel działają na trzech kontynentach i przygotowuje się w przyszłości rozpoczęcie następnego, na czwartym kontynencie.

Fazendas de Esperanca są jednocześnie wykorzystywane jako fundamenty dla tychże Survivals Advisory Panels jako nośniki troski i pojednania dla ofiar i ocalonych. Członkowie Komisji, w odpowiedzi na prośby ze strony Konferencji Biskupów, poszczególnych diecezji, Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego, Ruchów Kościelnych i Stowarzyszeń, nadal służą formacją w różnych formach i w różnych częściach świata. Komisja Papieska przygotowuje też konsultacje między ekspertami i konferencje formacyjne na wysokim poziomie.

Praca nad Wytycznymi i normami dotyczącymi promocji i ochrony małoletnich rodzi różne inicjatywy, między innymi w dziedzinie rozwoju i stałego doskonalenia narzędzi weryfikacji. Ponadto, w zgodzie z obecnym ustawodawstwem, zwrócono uwagę na znaczenie powstającego pojęcia osoby dorosłej bezbronnej.

Biorąc pod uwagę ten szczególny moment historii Kościoła i zbliżające się 30-lecie Konwencji Praw Dziecka, pragniemy odnowić nasze stanowcze zaangażowanie w działanie, aby świat był bardziej bezpieczny dla małoletnich i bezbronnych dorosłych.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich została utworzona przez Papieża Franciszka w marcu 2014, aby proponować najbardziej odpowiednie inicjatywy ochrony małoletnich i bezbronnych dorosłych oraz inicjować i wspierać odpowiedzialność Kościołów lokalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prac Papieskiej Komisji, odwiedźcie naszą stronę www.protectionofminors.va.

/tłum. m. Jolanta Olech USJK/


2019-10-01

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE