Komunikat Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich


Piątek 18 września 2020 r.

W dniach 16-18 września miało miejsce 14. Zwyczajne Zgromadzenie Plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Komisja zdecydowała się przeprowadzić obrady plenarne w trybie częściowo stacjonarnym, a częściowo zdalnym, co podyktowane było trudnymi do przewidzenia i przedłużającymi się zakłóceniami w jej pracy w terenie z Kościołem lokalnym, będącymi skutkiem pandemii Covid-19. Jednocześnie Komisja dała tym wyraz świadomości swego istotnego zadania, jakim jest przeciwdziałanie potencjalnym lukom w ochronie osób małoletnich i bezradnych.

Członkowie Komisji ocenili wpływ, jaki miało przeniesienie realizowanych działań informacyjnych, badań, programów naukowych i edukacyjnych do przestrzeni Internetu. Omówili szanse i wyzwania, jakie wiążą się z rozwojem tej wirtualnej, cyfrowej rzeczywistości, jak również wpływ zamrożenia społeczno-gospodarczego oraz kwarantanny, szczególnie na sytuację osób małoletnich oraz ofiar wykorzystywania.

Grupa ds. Pracy z Ofiarami odbyła szereg zdalnych spotkań z osobami pokrzywdzonymi, członkami ich rodzin i ekspertami. Członkowie Komisji dziękują im za obecność i hojny wkład w pozyskiwaną przez Komisję wiedzę. Obecnie Grupa pracuje nad tym, by wiedzę tę włączyć do serii seminariów internetowych i szkoleń z zakresu sposobu pełnienia posługi na rzecz osób pokrzywdzonych, z uwzględnieniem rozmaitych kontekstów kulturowych. Pandemia wywołała poważne skutki w działaniu pilotażowego projektu lokalnych Paneli Doradztwa dla Ofiar, jednak można już zauważyć pierwsze owoce ich pracy. Na przykład panel działający w Brazylii poddał pomysł stworzenia specjalnego biura, które jako grupa zadaniowa wspomagałoby Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich w procesie wdrażania Vos estis lux mundi.

Grupa robocza ds. Edukacji i Formacji przeanalizowała efekty ostatniego cyklu seminariów internetowych „Ochrona dzieci i osób bezradnych w czasie epidemii Covid-19”, które odbyły się we współpracy z UISG [red.: Unią Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich], Centrum Ochrony Dziecka i Telefono Azzurro. W tych internetowych seminariach wzięły udział osoby z kierownictwa instytutów zakonnych, duszpasterze zajmujący się kwestiami ochrony, pracownicy instytucji szkoleniowych, pracownicy katolickich instytucji edukacyjnych, a także przedstawiciele zawodów medycznych i osoby aktywne w sferze opieki socjalnej. Uczestnicy seminariów wyrazili zainteresowanie dalszym szkoleniem online w zakresie kwestii praktycznych, związanych z ochroną dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, a Komisja zamierza w najbliższej przyszłości nadal oferować takie internetowe programy formacyjne.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje utworzenie wspólnej Komisji ds. Opieki i Ochrony, powołanej przez UISG [red: Unię Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich] i USG [red.: Unię Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich]. Doceniamy możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu wraz z zakonnikami i zakonnicami z całego Kościoła, w naszej posłudze na rzecz osób małoletnich i bezradnych.

Od czasu ostatniej sesji plenarnej Grupa Robocza ds. Wytycznych i Norm Dotyczących Ochrony pod auspicjami Papieskiej Komisji zorganizowała specjalne seminarium zatytułowane „Promowanie i ochrona godności osób w przypadku zarzutów o wykorzystywanie osób małoletnich i bezradnych. Jak wyważyć potrzebę poufności, przejrzystości i odpowiedzialności”. Chcielibyśmy podziękować urzędnikom z różnych dykasterii Kurii Rzymskiej oraz ekspertom z rozmaitych dziedzin kanonicznych z całego świata, którzy wzięli udział w dyskusji na temat kwestii proceduralnych, mających wpływ na sakrament pojednania, procesów kanonicznych i orzecznictwa. Komisja z zadowoleniem przyjęła informację, że opracowania, przedstawione w języku angielskim lub włoskim, zostaną wkrótce opublikowane w Periodica, czasopiśmie poświęconym prawu kanonicznemu, wydawanego przez Papieski Uniwersytet Gregoriana. Komisja uważa, że będzie to stanowiło znaczący wkład w budowanie wiedzy w tych ważnych dziedzinach.

Komisja odnotowała również Vademecum, opublikowane w dniu 16 lipca 2020 roku przez Kongregację Nauki Wiary, zauważając, że przysłuży się ono usprawnieniu sposobu wymierzania sprawiedliwości i lepszemu wyjaśnieniu tego, jak należy wysłuchiwać osób skrzywdzonych. Członkowie Komisji nadal będą poszukiwać sposobów, w jakie Kościoły lokalne i instytuty zakonne mogą być wspierane w jego wdrażaniu.

Na zakończenie spotkania Komisja wyraziła swoje wsparcie dla osób bezpośrednio lub pośrednio dotkniętych trwającą pandemią Covid-19.

W dniach 16-18 września 2020 r. odbyło się 14. zwyczajne zgromadzenie plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Komisja obradowała w Rzymie oraz zdalnie.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich została utworzona przez papieża Franciszka w marcu 2014 roku. Jej zadaniem jest proponowanie najlepszych możliwych sposobów zapewnienia ochrony dzieciom, młodzieży i bezradnym osobom dorosłym, a także promowanie odpowiedzialności lokalnej w Kościołach partykularnych.

Więcej informacji na temat pracy Papieskiej Komisji znajduje się na naszej stronie internetowej www.protectionofminors.va

 

 

(tłum. z języka angielskiego A. Soroka-Kulma/Biuro ds. komunikacji zagranicznej Sekretariatu KEP)

2020-09-18

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE