Komunikat Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich


15. Zgromadzenie plenarne Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, odbyło się w Rzymie i było dostępne w trybie on-line w dniach 19-22 kwietnia 2021 r.

Przedłużenie kadencji i powitanie nowego członka

Zebranie rozpoczęło się słowami podziękowania za przedłużenie przez Ojca Świętego kadencji aktualnych członków o kolejny rok. Przy tej okazji powitano nowego członka, Juana Carlosa Cruza, który po raz pierwszy wziął udział w pracach od czasu mianowania go przez papieża Franciszka w dniu 24 marca 2021 r.

W swoim przemówieniu Cruz wyraził nadzieję, że jego obecność i wkład staną się dodatkowym impulsem, napędzającym zaangażowanie Kościoła we wsłuchiwanie się w głos dzieci, mężczyzn i kobiet – ofiar nadużyć, przyjmowanie ich z otwartymi ramionami w swoim gronie i tworzenie dla nich przestrzeni w życiu Kościoła, a także towarzyszenie im i wspieranie ich na każdym kroku.

Intensywny rok 2021 r.

W pierwszym kwartale 2021 r. mieliśmy wiele możliwości, by jako Komisja współpracować z lokalnymi jednostkami terytorialnymi Kościoła i wspierającymi nas partnerami na całym świecie, promując działania w ramach lokalnego zaangażowania na rzecz ochrony dzieci i narażonych dorosłych, spełniając w ten sposób postanowienie Komisji wynikające z Chirografu Ojca Świętego z 2014 r.

Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w wielu działaniach formacyjnych, projektach akademickich, publikacjach i wydarzeniach sponsorowanych. Były to m.in.:

•    Publikacja Aktów Seminarium z 2019 roku dotyczących: „Znalezienia równowagi pomiędzy ochroną danych, transparentnością i odpowiedzialnością w kanonicznych procesach sądowych”, w językach włoskim, angielskim i hiszpańskim. Były one przedmiotem studiów na jednym z kursów promowanych przez “Centro de Protección de Menores” (Centrum Ochrony Małoletnich) w Meksyku, spotykając się z szerokim zainteresowaniem w Ameryce Łacińskiej. Akta te będą również wkrótce dostępne w języku polskim.

•    Zainaugurowanie kursu online zatytułowanego: „Bezpieczne otoczenie w życiu religijnym” dedykowanego zwierzchnikom kongregacji wyznaniowych oraz ich przedstawicielom, autorstwa Wspólnego Komitetu Ochrony Osób (Joint Committee for the Care of the Person), którego członkami są Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych, Unia Przełożonych Generalnych i Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich.

•    Trzydniowa konferencja zatytułowana „Leczenie naszych ran”, promowana we współpracy z Episkopatem Brazylii,  Krajową Konferencją Zakonników Brazylii (CRB) wraz z grupą zadaniową “Núcleo Lux Mundi”.

•    Wreszcie, od 8 do 10 kwietnia, odbyło się sympozjum “Wiara i rozwój: strategie na rzecz zapobiegania i leczenia nadużyć seksualnych w dzieciństwie”, z udziałem Uniwersytetu Harvarda i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki.

W dalszej części roku planowane są m.in.:

•    W czerwcu odbędzie się seminarium zatytułowane :„Inkulturacja pomocy i leczenia”, poświęcone ofiarom nadużyć oraz ich rodzinom i społecznościom lokalnym. Obejmie ono trzy sesje robocze, podczas których dużo miejsca zostanie poświęcone na wysłuchanie doświadczeń zdobytych w różnych kontekstach, m.in. klinicznym, duszpasterskim i prawnym, dotyczących ofiar i byłych ofiar z różnych środowisk kulturowych. Dodatkowym źródłem wiedzy będą doświadczenia ofiar i byłych ofiar zebrane w ramach Lokalnych Paneli Doradczych dla Ofiar (SAP)

•    We wrześniu udamy się do Warszawy, gdzie wraz z polskimi biskupami i wszystkimi przedstawicielami Kościołów Europy Środkowej i Wschodniej będziemy dyskutowali o prewencji i formacji na konferencji zatytułowanej „Naszą wspólną misją jest ochrona dzieci bożych”. Konferencja odbędzie się przy współpracy Konferencji Episkopatu Polski. Przez cztery dni członkowie Komisji będą się spotykać i rozmawiać z biskupami, przedstawicielami grup religijnych i osób świeckich z kościołów obrządku łacińskiego i wschodniego w regionie, aby zrozumieć potrzeby i wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć promując strategię zapobiegania nadużyciom, a także leczenia ran dzieci, które doznały nadużyć na tle seksualnym ze strony duchownych.

Praca na rzecz ważnego połączenia sił w Kościele w aspekcie ochrony dzieci i osób narażonych

Zgromadzenie plenarne zajęło się też realiami, wyzwaniami i ważnymi kierunkami dla Komisji, jej partnerów i Kościoła w świetle dużej liczby prac w tym zakresie od momentu ustanowienia Komisji w 2014 roku.

Członkowie odbyli szereg bardzo owocnych spotkań z różnymi dykasteriami Kurii Rzymskiej. Członkowie Komisji chcieliby podziękować przedstawicielom Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji ds. Religii Katolickiej, Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, a także Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Członkowie wyrażają również wdzięczność Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, Unii Przełożonych Generalnych za ich stały wkład i zaangażowanie w ochronę dzieci i narażonych osób dorosłych. Na początku pandemii Covid-19, Komisja podjęła zobowiązanie, aby powstrzymać plagę wykorzystywania dzieci również w sieci. Podejmując wyzwanie, by zwiększyć swoją obecność i widoczność w sieci, co czyni we współpracy z partnerami, którzy podejmują działania na rzecz ochrony godności dzieci w Internecie.

Należy zauważyć, że w lutym 2021 r. Komisja uruchomiła swoją nową stronę internetową w języku angielskim, ww.tutelaminorum.org, oraz platformę @TutelaMinorum. Statystyki pozwalające na analizę danych dotyczących wejść na stronę oraz informacje zwrotne uzyskiwane z osób korzystających z Tutela Minorum pomagają w identyfikacji mocnych i słabych punktów wysiłków podejmowanych na rzecz ochrony dzieci i osób narażonych.  Strona odnotowała sporą liczbę wejść. Największą ilość wejść odnotował część „Outreach and Safeguarding” [dosł. Zasięg i ochrona], dotycząca pomocy duchowej i duszpasterskiej udzielanej ofiarom i byłym ofiarom nadużyć. Wersje hiszpańska i włoska spodziewane są późną wiosną.

15. zgromadzenie plenarne Komisji Papieskiej ds. Ochrony Małoletnich wyraziło głębokie wyrazy wdzięczności za pracę i oddanie księdzu prałatowi Robertowi Olivierowi, którego praca na stanowisku sekretarza dobiega końca. W tym roku powróci on do Stanów Zjednoczonych po 10 latach posługi na rzecz Kościoła w Stolicy Apostolskiej. www.tutelaminorum.org

(tłumaczenie z języka angielskiego K. Czekaj / Biuro ds. komunikacji zagranicznej Konferencji Episkopatu Polski)


2021-04-26

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE