List Delegata KEP do proboszczów w sprawie Inicjatywy Zranieni w Kościele


Czcigodni Księża Proboszczowie i Rektorzy,

Skandal wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych oraz zaniedbania i błędne reakcje przełożonych kościelnych na te wydarzenia spowodowały poważny kryzys w Kościele. Próbując się z nim zmierzyć, musimy przede wszystkim myśleć o osobach skrzywdzonych, dostrzec w nich twarz zranionego Chrystusa i przyjść im z pomocą. Tego uczy nas Jezus: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)

Wśród działań Kościoła w Polsce na rzecz osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym we wspólnocie kościelnej bardzo ważne miejsce zajmuje Inicjatywa „Zranieni w Kościele”. To dzieło świeckich katolików będące wyrazem ich odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Prowadzą oni telefon wsparcia czynny w każdy wtorek od godz. 19 do 22, za pośrednictwem którego osoby skrzywdzone zostają wysłuchane i otrzymują anonimowe, bezpłatne, dyskretne i profesjonalne wsparcie, w tym rzetelną informację o tym, gdzie uzyskać pomoc (psychologa, prawnika, duszpasterza) i w jaki sposób zgłosić przestępstwo do właściwych instytucji państwowych i kościelnych. Przy dzisiejszym prawnym obowiązku zgłaszania tego rodzaju przestępstw organom ścigania, działający telefon wsparcia pozwala wyciągnąć pomocną dłoń i realnie pomóc osobom, zanim dokonają zgłoszenia. Na wtorkowe dyżury zgłaszają się również rodziny osób pokrzywdzonych, a także ludzie, dla których ten kryzys w Kościele stał się powodem zgorszenia i smutku.

Do tej pory „Zranieni w Kościele” to jedyna tego typu inicjatywa katolicka. Wiele osób wspiera te działania finansowo. Naszym wsparciem jako duchownych może być także udostępnienie informacji o tej Inicjatywie w naszych wspólnotach parafialnych. W związku z tym bardzo proszę o wywieszenie w gablotach informacyjnych załączonego plakatu Inicjatywy „Zranieni w Kościele” oraz przekazania w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o numerze telefonu i terminie dyżuru (na drugiej stronie znajduje się propozycja ogłoszeń). Zachęcam również do umieszczenia informacji o tej Inicjatywie na stronie internetowej parafii oraz promowania jej w mediach społecznościowych.

Każdy rodzaj pomocy w dotarciu do osób zranionych jest bezcenny. Rozpowszechnienie w polskich kościołach informacji o Inicjatywie „Zranieni w Kościele” jest bardzo potrzebnym krokiem umożliwiającym skorzystanie z fachowej i życzliwej porady przez wszystkie osoby, które doświadczyły krzywdy i przemocy seksualnej w Kościele, a do tej pory nie miały odwagi, aby się zmierzyć ze swoją bolesną przeszłością. To właśnie we wspólnocie Kościoła, w której zostały zranione, być może przed wielu laty, powinny obecnie znaleźć wysłuchanie, poradę i pomoc, które umożliwią im wychodzenie z przeżywanej traumy.

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

 


2020-03-01

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE