Obcojęzyczne wersje raportu


Episkopat Polski od szeregu lat podejmuje działania, których celem jest wyeliminowanie przestępstw wykorzystania seksualnego wśród duchownych. Opracowano angielsko-włoską edycję raportu o działaniach Kościoła w Polsce na rzecz ochrony dzieci i młodzieży oraz pomocy pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Główną część raportu stanowi opis systemu ochrony małoletnich i pomocy pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce, a także zakres działań podejmowanych lokalnie, jak i na poziomie ogólnopolskim. Zostały również zaprezentowane najważniejsze dane z badań statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele. Raport został przygotowany przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Fundację Świętego Józefa KEP. Otrzymali go uczestnicy międzynarodowej konferencji Kościoła Europy Środkowo-Wschodniej, która we wrześniu 2021 r. odbyła się w Warszawie. Został też przekazany przez polskich biskupów dykasteriom Stolicy Apostolskiej podczas wizyty ad limina Apostolorum w październiku 2021 r.

2021-04-10

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE