Oświadczenie kard. O’Malleya dot. Konstytucji Apostolskiej PRAEDICATE EVANGELIUM


Poniżej zamieszczamy oświadczenie kardynała O’Malleya na temat dzisiejszej informacji dotyczącej nowej Konstytucji Apostolskiej PRAEDICATE EVANGELIUM:

“Po raz pierwszy Papież Franciszek uczynił bezpieczeństwo i ochronę nieletnich fundamentalną częścią struktury centralnego zarządzania Kościoła: Kurii Rzymskiej. Ściślejsze powiązanie Komisji z pracą nowej Dykasterii ds. Nauki Wiary stanowi znaczący krok naprzód w umacnianiu pozycji i mandatu Komisji, co może jedynie doprowadzić do wzmocnienia kultury ochrony w Kurii i całym Kościele.

Zachowując swój status odrębnego organu w ramach Dykasterii, który ma bezpośredni dostęp do Ojca Świętego, a także własne kierownictwo i personel, odnowiona i potwierdzona Papieska Komisja będzie odgrywać coraz bardziej wyrazistą rolę w zapewnianiu, że Kościół jest miejscem bezpiecznym dla dzieci i osób bezbronnych.”

Kardynał Sean O’Malley, OFM, Cap.

Przewodniczący

 

/Tłum. Biuro Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski/


2022-03-19

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE