Oświadczenie kard. O’Malleya z dnia 8 lutego 2022 r. dotyczące doniesień na temat Papieża Emeryta Benedykta XVI


Sumienie mówi do nas, jeśli jesteśmy gotowi, by słuchać. W dzisiejszym przesłaniu Papież Emeryt Benedykt XVI przekazał nam niezwykle osobisty opis dramatu swego własnego sumienia, ukształtowanego przez życie służby Bogu i Jego ludowi. Zło, które cierpią ofiary wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży i osoby zakonne oraz prowadzenie przez niego takich spraw wykorzystywania słusznie i nieodzownie obciąża mocno sumienie Papieża Emeryta.

Jego rzeczowe świadectwo ukazuje, iż ma on świadomość, że chwile ciemności i grzeszności okrutnie okaleczyły tych, którzy przeżyli jako dzieci wykorzystanie seksualne. Uznanie przez Papieża Benedykta nieodwracalnej krzywdy spowodowanej wykorzystywaniem seksualnym w Kościele, a także własne jego porażki, by uczynić wszystko, aby zapobiegać takiej krzywdzie, stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy sprawują role przewodzenia w Kościele. Musimy czynić lepiej.

Osobom, które przeżyły wykorzystanie i wszystkim innym, którzy ucierpieli z powodu zła wykorzystania seksualnego, Papież Emeryt Benedykt ofiarowuje swą własną skruchę, za to, czego zabrakło w jego posłudze. Jego świadectwo i głęboka szczerość winny pobudzać nas wszystkich do obrony ofiar wykorzystywania i ochrony tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece.

kard. Sean O’Malley, OFMCap.
Przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony


2022-02-09

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE