Seminarium Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich


W dniach 12-14 grudnia 2021 r. Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich zorganizowała seminarium naukowe na temat „Prawa domniemanych nieletnich ofiar nadużyć seksualnych w kanonicznych procedurach karnych”.

W ciągu trzech dni około 60 ekspertów z całego świata z zakresu prawa cywilnego i kanonicznego, teologii, psychiatrii i nauk społecznych dołączyło do urzędników Kurii Rzymskiej, aby przestudiować przepisy obowiązujące w różnych systemach sądowniczych i ocenić rolę ofiar w różnych aktualnych kanonicznych procedurach karnych.

Seminarium opierało się na analizie porównawczej jurysdykcji cywilnych w 10 krajach. Celem było poznanie zasad, które rządzą różnymi tradycjami prawnymi w odniesieniu do roli ofiar w procedurach karnych na całym świecie i zapoznanie się z tym, jak zasady te rozwinięte zostały w różnych jurysdykcjach cywilnych.

Ponadto uczestnicy podjęli dialog, aby wspólnie rozeznać, co już przewidują obecne przepisy kanoniczne, w jakich obszarach potrzebne są lepsze i szersze informacje na temat istniejących przepisów oraz jak można jeszcze bardziej wzmocnić rolę ofiar w różnych procedurach kanonicznych, aby jak najlepiej chronić i promować godność osoby ludzkiej.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje swoją rolę w promowaniu wyników Seminarium oraz w badaniu, w jaki sposób Kościół może uczynić obowiązujące przepisy bardziej zrozumiałymi i dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji Kardynał Seán O’Malley, OFM Cap. powiedział: „Nasi członkowie i szanowni koledzy, którzy się tutaj zgromadzili, są widocznym wyrazem wezwania Ojca Świętego skierowanego do nas wszystkich, abyśmy byli częścią wspólnoty, która staje wobec zbrodni i zła nadużyć i bierze za nie odpowiedzialność. Te chwile studiów i badań są ważną częścią mandatu Komisji, aby prowadzić prawdziwe, szczere i świadome rozmowy o tym, co nie działa i co należy poprawić w naszych systemach ochrony. Mam nadzieję, że to Seminarium udzieli szerszego głosu ofiarom, tym, którzy doświadczyli nadużyć, i sformułuje wyraźniejsze wskazówki dla tych, którym powierzono odpowiedzialność za przywództwo w naszym Kościele.”

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich/ tłum. Biuro Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu KEP


2021-12-16

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE