Vademecum dla spowiedników – pomocą w spowiedzi zranionych i sprawców ich krzywdy


Publikacja „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” ukazuje duchowe aspekty traumy i oczekiwania, z jakimi do spowiedzi przystępuje osoba zraniona wykorzystaniem seksualnym. Zwraca też uwagę na sytuację, gdy sprawcą wykorzystania był duchowny, co może m.in. skutkować tym, że człowiek zraniony przez księdza czy zakonnika może przypisywać spowiednikowi cechy własnego krzywdziciela.


ks. Tomasz Liszewski
ks. Krzysztof Matuszewski

Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik

Wydawnictwo WAM  2021

Publikacja powstała z inicjatywy
Fundacji Świętego Józefa KEP

plik pdf

Dopełnieniem publikacji jest dodatek, zawierający omówienie niektórych przepisów prawnych i kościelnych dotyczących wykorzystania seksualnego, a także listę danych kontaktowych instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną oraz ochroną dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce.

Autorami publikacji „Spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Poradnik” są dwaj księża: ks. Tomasz Liszewski z archidiecezji łódzkiej oraz ks. Krzysztof Matuszewski z archidiecezji katowickiej – terapeuci, duszpasterze osób pokrzywdzonych oraz koordynatorzy Fundacji Świętego Józefa, która zainicjowała powstanie publikacji i sfinansowała jej wydanie. Vademecum ukazało się nakładem Wydawnictwa WAM.


2023-10-09

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE