Wykorzystywanie seksualne osób dorosłych bezbronnych. Ujęcie interdyscyplinarne


Zagadnienie wykorzystywania seksualnego dorosłych bezbronnych wymaga pogłębionej pracy badawczej. Sama kategoria stanu bezbronności wydaje się być bardzo pojemną i trudna do jednoznacznego zdefiniowana. W Kościele jest to pojęcie nowe, dotąd niewystarczająco opisane. Jedno wydaje się bezdyskusyjne: w centrum podejmowanej refleksji winna stać osoba skrzywdzona, której życie zostało zranione w wielu obszarach. Skutki wykorzystania odbijają się bowiem głęboko na zdrowiu fizycznym, psychicznym i duchowym, dotykają życia osobistego, rodzinnego, społecznego i religijnego. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próbą takiego wielowymiarowego podejścia, będącego równocześnie przyczynkiem do dalszej refleksji nad zagadnieniem. Stanowi kolejną publikację z interdyscyplinarnej analizy problemu wykorzystywania seksualnego, podjętej tym razem z perspektywy prawnej, teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej i literaturoznawczej. Mamy nadzieję, że ten wspólny projekt przysłuży się wszystkim, którym w Kościele i społeczeństwie dobro małoletnich i bezbronnych leży na sercu i okaże się pomocny w podejmowaniu coraz bardziej adekwatnych i skutecznych działań służących zapobieganiu i właściwemu reagowaniu na krzywdę wykorzystania seksualnego.

 

 

Wykorzystywanie seksualne osób dorosłych bezbronnych. Ujęcie interdyscyplinarne

ks. Marcin Cholewa, ks. Piotr Studnicki

Scriptum, 2022

seria: Ochrona Małoletnich i Bezbronnych 4


2023-01-09

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE