Wyniki kwerendy do 30.06.2018 + pogłębiona analiza


Pierwsza w historii kwerenda Kościoła w Polsce dotycząca przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich została opublikowana 14 marca 2019 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, w oparciu o dane zebrane przez Sekretariat Episkopatu Polski oraz Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, przedstawił liczbę zgłoszonych od stycznia 1990 r. do czerwca 2018 r. przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

Kwerenda dostarczająca podstawowe dane ilościowe dotyczące osób małoletnich skrzywdzonych seksualnie w Kościele  została uzupełniona o pogłębioną analizę statystyczną.

 

 

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE OSÓB MAŁOLETNICH PRZEZ NIEKTÓRYCH INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLSKICH DUCHOWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH PROFESÓW WIECZYSTYCH MĘSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

WYNIKI KWERENDY DO 30.06.2018 (plik pdf)
 

 


 

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE OSÓB MAŁOLETNICH PRZEZ NIEKTÓRYCH INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLSKICH DUCHOWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH PROFESÓW WIECZYSTYCH MĘSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

WYNIKI POGŁĘBIONEJ ANALIZY DANYCH DO 30.06.2018 (plik pdf)

2021-01-13

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE