Wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystania seksualnego – zgłoszenia w 2021 r.


W roku 2021 do diecezji i zakonów wpłynęło 155 zgłoszeń wykorzystania seksualnego małoletnich, których w latach 1955-2021 miało się dopuścić 139 duchownych. 66 spraw dotyczyło osób przed ukończeniem 15 roku życia.

 


 

 

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE OSÓB MAŁOLETNICH PRZEZ NIEKTÓRYCH INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLSKICH DUCHOWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH PROFESÓW WIECZYSTYCH MĘSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

WYNIKI KWERENDY OD 1.01.2021 DO 31.12.2021 (plik pdf)

 


 2022-03-21

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE