Wyniki kwerendy dotyczącej wykorzystania seksualnego – zgłoszenia w 2022 r.


Od stycznia do końca grudnia 2022 r. do diecezji i jurysdykcji zakonnych wpłynęły 84 zgłoszenia dot. wykorzystania seksualnego, średnio 7 zgłoszeń na miesiąc. Dotyczą one czynów w latach 1965-2022

 


 

 

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE OSÓB MAŁOLETNICH PRZEZ NIEKTÓRYCH INKARDYNOWANYCH DO DIECEZJI POLSKICH DUCHOWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH PROFESÓW WIECZYSTYCH MĘSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

WYNIKI KWERENDY OD 1.01.2022 DO 31.12.2022 (plik pdf)

 


 2023-03-14

NAJNOWSZE DOKUMENTY I PUBLIKACJE