Duszpasterska troska o skrzywdzonych


W Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 16-18 kwietnia br. odbyło się szkolenie  duszpasterzy i duszpasterek osób skrzywdzonych. Z uczestnikami zjazdu spotkał się bp Andrzej Czaja, biskup opolski. Uczestnicy modlili się w bazylice św. Anny w intencji wszystkich osób, które zmagają się z konsekwencjami wykorzystania seksualnego.

Szkolenie było okazją do wysłuchania wykładów, przejścia superwizji i podzielenia się doświadczeniami duszpasterskimi w posłudze na rzecz osób skrzywdzonych.  Dominikanin o. Rafał Jereczek OP podjął zagadnienie drogi do pojednania, nawiązując do  tzw. transitional justice. Pierwszym i podstawowym filarem tego, co nazywamy „sprawiedliwością okresu przejściowego” jest prawda – odwaga do nazywania zła złem. Jak zwrócił uwagę prelegent, statystyki problemu są tym, co konfrontuje nas ze złem, pomaga w uznaniu prawdy.

Karmelita Mateusz Filipowski wraz z psychoterapeutką Pauliną Lichwa-Grabską na podstawie wskazówek św. Edyty Stein omówili etapy troski duszpasterza o osobę skrzywdzoną seksualnie, by proces ten był efektywny, a wczucie i współodczuwanie nie stało się czymś zagrażającym osobie pomagającej.

Popołudniowa sesja była panelem superwizji pracy duszpasterskiej wobec osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, który poprowadziły cztery wykwalifikowane psychoterapeutki.

W kolejnym dniu szkolenia była okazja do bliższego zapoznania się z konkretnymi inicjatywami duszpasterskimi. Uczestnicy obejrzeli wystąpienie Antonii Sobocki, założycielki Ruchu na rzecz uzdrowienia i pojednania ze Szkocji. W ramach inicjatywy LOUDfence na ogrodzeniach kościołów zawieszane są wstążki i liściki jako wyrazy wsparcia dla tych, którzy zostali bezpośrednio lub pośrednio zranieni przez przemoc.

Doświadczeniami inicjatyw duchowego towarzyszenia osobom skrzywdzonym podzielili się z uczestnikami szkolenia organizatorzy rekolekcji “Od łez do łaski” oraz spotkania “Dotknięci”.   

Prowadzone przez Fundację Alegoria rekolekcje to wyspecjalizowany 5-dniowy program duchowego i psychologicznego uzdrowienia dla każdego, kto doznał przemocy seksualnej, fizycznej, emocjonalnej lub duchowej w dzieciństwie, okresie dojrzewania lub dorosłości. Stworzony przez program „Grief to grace” (pol. „Od łez do łaski”) podkreśla, że człowiek jest całością i należy zadbać o każdy element: ciało, psychikę i ducha. Rekolekcje prowadzą duchowni i siostry wraz z psychologami, a całość ma formę terapii grupowej.

Psychoterapeutka Agata Kulczycka wraz z ks. Tomaszem Matyjaszczykiem tworzą Tandem Wsparcia dla osób skrzywdzonych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a dodatkowo współtworzą Fundację Składak, która zorganizowała w ubiegłym roku rekolekcje dla skrzywdzonych w Żarach. Podzielili się przygotowaniami do tego spotkania i jego koordynacją, dając praktyczne wskazówki dla duszpasterzy i duszpasterek.

– Jednym z wniosków, który nasuwa się po tym szkoleniu jest to, że w trosce o osoby skrzywdzone nie jesteśmy sami. Ale też staramy się coraz bardziej, głębiej i lepiej jak tylko to możliwe rozumieć te osoby, dla których jesteśmy duszpasterzami – podkreślił po spotkaniu jego koordynator ks. Łukasz Knieć, duszpasterz osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej.

Szkolenie  duszpasterzy i duszpasterek osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym zostało zorganizowane przez Zespół koordynujący duszpasterzy osób skrzywdzonych we współpracy z Koordynatorem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Centrum Ochrony Dziecka oraz Fundacją Świętego Józefa KEP.


2024-04-18

NAJNOWSZE WPISY