Kolejna edycja szkolenia dla delegatek i delegatów ds. ochrony


W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie trwa kolejna edycja szkolenia dla delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży z całej Polski. Szkolenie potrwa do środy 5 czerwca. W spotkaniu uczestniczy blisko 80 delegatek i delegatów – księży diecezjalnych, sióstr zakonnych, zakonników i osób świeckich.

W pierwszym dniu spotkania, które rozpoczęło się w poniedziałek 3 czerwca, Mszę św. dla uczestników kursu odprawił Prymas Polski abp Wojciech Polak, który podkreślił znaczenie i wagę powierzonej im przez Kościół misji. „Oczekiwanym owocem waszej pracy i posługi ma być nie tylko dobrze poprowadzony ten pierwszy etap wstępnego dochodzenia i właściwe rozeznanie zgłoszenia, ale nade wszystko takie spotkanie i przyjęcie osoby skrzywdzonej, by czuła ona szacunek i miłość wspólnoty Kościoła” – przypomniał w homilii Prymas, dopowiadając, że wiedza, kompetencje i osobiste predyspozycje delegatów i delegatek są ważne, niemniej ważna jest także umiejętność właściwego komunikowania się z osobami skrzywdzonymi. Dla podkreślenia tej uwagi abp Wojciech Polak zacytował jednego z delegatów, który przyznał, że: „bardzo ważne jest to pierwsze spotkanie z pokrzywdzonym, podczas którego nigdy nie można dopuścić, by doszło do jakiegoś powtórnego zranienia”.

„Osoba zgłaszająca nie może mieć bowiem wątpliwości co do tego, czy jest uznawana za wiarygodną. W tym pierwszym kontakcie dramatem osoby wykorzystanej – cytował dalej abp Polak – jest bowiem niekiedy właśnie to, że ona musi udowadniać swoje racje”. „Chodzi więc o słuchanie i przyjęcie. Chodzi o pomoc i rozeznanie. Chodzi o miłość i wrażliwość” – dopowiedział delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży dziękując obecnym za ich dotychczasową posługę oraz chęć pogłębiania posiadanej wiedzy i zwykłej ludzkiej wrażliwości, czego wyrazem jest udział w kolejnym szkoleniu odbywającym się w Gnieźnie.

Jak wyjaśnia ks. dr Wojciech Rzeszowski, organizator spotkań i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, cykliczne spotkania mają na celu uaktualnienie i poszerzenie wiedzy, ale także wymianę doświadczeń, dzielenie się problemami, dyskusję i integrację. Obecny jest także o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

W programie przewidziano konferencje i wykłady m.in.: o dr. Jacka Prusaka SJ, dr Moniki Sajkowskiej FDDS i o. Tomasza Franca OP oraz dyskusję panelową z udziałem terapeutów. Będzie również mowa o tzw. Ustawie Kamilka i nowym dokumencie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich „Uniwersalne Ramy do Wytycznych” w kontekście wprowadzania standardów ochrony dzieci, który to temat zreferuje o. Wojciech Bojanowski SJ. Uczestnicy szkolenia spotkają się także z przedstawicielami Fundacji Świętego Józefa.


2024-06-04

NAJNOWSZE WPISY