Koordynator KEP
ds. ochrony dzieci i młodzieży


Koordynator KEP ds. ochrony
dzieci i młodzieży

W czerwcu 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała funkcję Koordynatora KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którą powierzono jezuicie o. Adamowi Żakowi.

O. dr Adam Żak SJ

O. Adam Żak SJ urodził się 18 listopada 1950 r. Bielsku Białej. Do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) wstąpił w 1966 r. w Starej Wsi, święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1976 r. w Neapolu. W 1986 r. uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie i współpracował z Wydziałem Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJP2). W latach 1990-1994 był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie. W latach 1996-2002 był przełożonym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. W 2003 rozpoczął pracę w Kurii Generalnej w Rzymie jako asystent generała najpierw dla Europy Wschodniej, a od 2008 roku również dla Europy Centralnej.

Wprawdzie początkowy impuls dały media świeckie, ale Kościół bardzo się zmobilizował, by chronić dzieci. By być dla nich bezpieczną wyspą w świecie pełnym zagrożeń. I to naprawdę się udaje. W tym kierunku pracujemy. Są podejmowane bardzo intensywne działania.

o. Adam Żak SJ

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży odpowiada zwłaszcza za aspekt merytoryczny działania systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w polskim Kościele, a w szczególności dba o fachowość i adekwatność do potrzeb podejmowanych działań oraz o kompetencje osób je podejmujących.

Jako Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży o. Żak zainicjował powstanie Centrum Ochrony Dziecka (COD) przy ówczesnej Akademii Ignatianum w Krakowie. Placówka zainaugurowała działalność w 2014 r., a o. Adam Żak został jej dyrektorem.

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.