Do solidarności i zwiększenia zaangażowania wzywa Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich


W Watykanie trwa Synod o synodalności. W opublikowanym przed rozpoczęciem obrad przesłaniu, Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich wezwała do nadania priorytetu ochronie małoletnich.

„Jesteśmy głęboko wstrząśnięci ogromnym bólem, trwałym cierpieniem i retraumatyzacją” – piszą członkowie tego watykańskiego gremium, wyrażając solidarność z pokrzywdzonymi i apelując o zaangażowanie przełożonych kościelnych.

„Wydaje się, że każdy dzień przynosi nowe dowody wykorzystywania, a także ukrywania i niewłaściwego postępowania przełożonych kościelnych na całym świecie” – zauważa Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich. Jej członkowie zdają sobie sprawę z ogromu wyzwań, które muszą być podjęte, by osoby skrzywdzone mogły doświadczyć w Kościele sprawiedliwości.DOKUMENT PAPIESKIEJ KOMISJI DS. OCHRONY MAŁOLETNICH
Wezwanie do działania


„Ostatnie, publicznie nagłaśniane przypadki wskazują na tragiczne braki w przepisach, mających na celu ukaranie sprawców przemocy i pociągnięcie do odpowiedzialności tych, których obowiązkiem jest zajęcie się tymi niegodnymi czynami. Z naprawieniem błędów w procedurach, jesteśmy już od dawna spóźnieni, co powoduje kolejną krzywdę ofiar, które ponadto pozostają w niewiedzy zarówno w trakcie, jak i po rozstrzygnięciu spraw” – czytamy w dokumencie.

Zdaniem Papieskiej Komisji brak determinacji w zwalczaniu zła to oznaka braku duszpasterskiego nawrócenia przełożonych kościelnych. Stąd w przesłaniu, którego opublikowanie zbiegło się w czasie z kreacją nowych kardynałów, wezwano, by wszyscy członkowie Kolegium Kardynalskiego, „w ramach przysięgi wierności uwzględnili zobowiązanie do niezłomnego okazywania czci osobom dotkniętym wykorzystywaniem seksualnym poprzez jednoczenie się z nimi we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości”.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich wezwała do nadania priorytetu ochronie małoletnich podczas obrad XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, który został zainaugurowany w Watykanie 4 października br. Członkowie Komisji apelują, by temat wykorzystywania seksualnego w Kościele był obecny we wszystkich dyskusjach dotyczących nauczania, posługi, formacji i zarządzania, by podczas obrad znalazło się miejsce na wysłuchanie skrzywdzonych.

Prosimy: podejmijcie to wyzwanie, aby móc w całościowy sposób zająć się zagrożeniem, jakie stwarza wykorzystywanie seksualne dla wiarygodności Kościoła w głoszeniu Ewangelii

– piszą członkowie Komisji.

Tłumaczenie dokumentu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich:Centrum Ochrony Dziecka

2023-10-05

NAJNOWSZE WPISY