Prewencja


Profilaktyka uniwersalna

– budzenie świadomości, by zapobiegać ewentualnemu krzywdzeniu osób małoletnich i bezbronnych

  • szkolenia i warsztaty dla osób duchownych i innych pracowników kościelnych
  • zasady prewencji i kodeksy zachowań, określające zasady oraz wymagania wobecosób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą
  • studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży” – Centrum Ochrony Dziecka na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie
  • kursy e-learning dla dorosłych i młodych liderów grup młodzieżowych (harcerstwo, ruchy katolickie, grupy parafialne i in.) – dostęp do platformy edukacyjnej przez biuro COD
  • programy edukacyjne: dla dzieci i młodzieży, dla rodziców i wychowawców, dla opiekunów i pracowników placówek dla osób z niepełnosprawnością

Profilaktyka interwencyjna

– reakcja na ujawnioną krzywdę osób małoletnich i bezbronnych

  • stabilny system zgłoszeń – poprzez diecezjalnych i zakonnych delegatów
  • procedury w przypadku zaistnienia wykorzystania seksualnego lub w przypadku niewłaściwych zachowań
  • pomoc osobom skrzywdzonym i ich najbliższym