Przesłanie wideo Jego Świątobliwości Papieża Franciszka


Przesłanie wideo Jego Świątobliwości Papieża Franciszka z okazji spotkania zorganizowanego przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich i przez Konferencję Episkopatu Polski: Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych

Drodzy Bracia i Siostry, jestem szczęśliwy, że mogę was przywitać na spotkaniu, na którym zebraliście się, aby rozważyć to, jak Kościół reaguje dziś na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich ze strony członków Kościoła oraz to, w jaki sposób może on odpowiedzieć bardziej adekwatnie na ten ogromny wstrząs, przed którym stajemy.

Zwracając się do przewodniczących konferencji episkopatów świata, zebranych w Rzymie w lutym 2019 roku, zachęcałem ich do zatroszczenia się o to, żeby dobro pokrzywdzonych nie zostało zepchnięte na drugi plan względem źle pojętej troski o wizerunek Kościoła jako instytucji.

Wręcz przeciwnie, jedynie przyjmując prawdę o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia pokrzywdzonych i ocalałych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce, w którym ci, którzy są w potrzebie, mogą być przyjęci i czuć się bezpiecznie.

Nasze wyrazy skruchy powinny przemienić się w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować, by inni mogli uwierzyć w to że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i wiarygodnej zmiany.

Zachęcam was do wsłuchania się w wołanie pokrzywdzonych i do zaangażowania się, tak między sobą, jak i ze społeczeństwem w szerszym znaczeniu, w te ważne dyskusje, ponieważ dotyczą one rzeczywiście przyszłości Kościoła w Europie środkowo-wschodniej. Nie tylko przyszłości Kościoła, lecz także serca chrześcijanina. Dotyczą naszej odpowiedzialności.

Nie jesteście pierwszymi, na których spoczęła odpowiedzialność podjęcia tych kroków, tak bardzo koniecznych, i jest też mało prawdopodobne, że będziecie ostatnimi. Wiedzcie jednak, że nie jesteście sami w tych trudnych czasach.

To pewne, że uznanie naszych błędów i naszych upadków może spowodować, że poczujemy się istotami podatnymi na zranienie i kruchymi. Ale może też stanowić czas wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Jeśli uznamy nasze błędy, nie będziemy mieli czego się bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu.

Bez żadnej złośliwości wobec kogokolwiek i z miłością wobec wszystkich zachęcam was, byście byli pokornymi narzędziami Pana, sługami osób pokrzywdzonych wykorzystywaniem, widzącymi w nich towarzyszy i bohaterów wspólnej przyszłości, jedni od drugich ucząc się, jak wzmacniać wierność i odporność na słabości, abyśmy razem mogli podejmować przyszłe wyzwania. Niech Pan wam błogosławi, niech Matka Boża was strzeże. I proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję.


2021-09-19

NAJNOWSZE WPISY