Rada przy Delegacie KEP o powołaniu zespołu niezależnych specjalistów


W siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP w Warszawie obradowała Rada przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z tematów była pomoc struktur kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w pracach przygotowawczych dotyczących zespołu niezależnych specjalistów.

Episkopat podjął kierunkową decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów do podjęcia badań związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce. Poinformował o tym na konferencji po zakończeniu 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jak zaznaczył, taki zespół i jego prace będą nade wszystko realną pomocą dla skrzywdzonych, którym należy się w procesie ich uzdrawiania prawda i pomoc.

O tym, jak struktury podstawowe, eksperckie i wykonawczo-pomocowe kościelnego systemu ochrony małoletnich i bezbronnych mogą uczestniczyć w pracach nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów dyskutowano podczas spotkania Rady przy Delegacie KEP, która obradowała w poniedziałek 27 marca br. w Warszawie.

Podczas posiedzenia Rady przy Delegacie KEP ks. Łukasz Knieć przedstawił sprawozdanie ze szkolenia dla duszpasterzy osób skrzywdzonych i sióstr towarzyszących zranionym, które odbyło się na Górze św. Anny w dniach 6-8 marca br. Jego głównym tematem była kwestia nadużyć duchowych, zarówno w ujęciu psychologicznym, teologicznym, jak i prawnokanonicznym.

Uczestnicząca gościnnie w obradach s. Rita Hilbrycht WNO omówiła z kolei działania żeńskich zgromadzeń zakonnych, w tym funkcjonowanie telefonu zaufania „Siostry dla Sióstr”, który jest wspólnym projektem Fundacji Świętego Józefa KEP i Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Siostry zakonne towarzyszą także duchowo osobom zranionym, prowadząc dyżury telefoniczne (zob. wspolnotazezranionymi.pl/towarzyszenie).

Radę przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży tworzą ją: abp Wojciech Polak – delegat KEP, o. Adam Żak SJ – koordynator KEP, ks. Wojciech Rzeszowski – przedstawiciel diecezjalnych i zakonnych delegatów ds. ochrony, ks. Łukasz Knieć – przedstawiciel duszpasterzy pokrzywdzonych, ks. Marek Studenski – przedstawiciel kuratorów, Marta Titaniec – prezes Fundacji Świętego Józefa KEP, ks. Piotr Studnicki – kierownik Biura Delegata KEP, o. prof. Józef Augustyn SJ z Centrum Ochrony Dziecka, ks. Jan Dohnalik – przedstawiciel zespołu ds. konsultacji prawnokanonicznych przy FSJ. Rada ukonstytuowała się w listopadzie 2021 r., spotyka się dwa razy w roku.


2023-03-28





NAJNOWSZE WPISY