Relacja z sympozjum Centrum Ochrony Dziecka


„Zbrodnia czynów pedofilnych. Aspekty społeczne, terapeutyczne i prawne” – to tytuł sympozjum, które odbywa się dziś w Krakowie w związku z 10. rocznicą  powstania Centrum Ochrony Dziecka. W pierwszej części spotkania Monika Horna – Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, przedstawiła wybrane rozwiązania dotyczące ochrony dzieci, wprowadzone w ramach tzw. „ustawy Kamilka”. Uczestnicy panelu nt. społecznych aspektów pedofilii mówili natomiast o tym, jak trudno jest oszacować skalę zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich – i w Polsce, i w Kościele w Polsce. Zwracali też uwagę na potrzebę prewencji, właściwej edukacji nt. zagrożeń oraz na konieczność podjęcia odpowiedzialności w stosunku do osób skrzywdzonych.

O. Adam Żak, dyrektor COD odczytał zebranym list papieża Franciszka. Papież podkreślał w nim doniosłość misji podjętej przez COD w duchu Chrystusa, który zbliża się do cierpiących. „Dziękuję wam za nieustanne zaangażowanie i świadectwo nadziei, które ofiarujecie (…) Módlmy się razem, aby ta wasza służba nadal przynosiła owoce uzdrowienia i pokoju” – napisał papież.

Za minione dziesięciolecie i za działalność COD podziękował również Prymas abp Wojciech Polak. Jak podkreślił, świętowanie jubileuszu ma charakter namysłu i refleksji, po to, by można było dalej jak najlepiej służyć skrzywdzonym.

Część merytoryczną sympozjum rozpoczęło wystąpienie Rzeczniczki Praw Dziecka. Monika Horna – Cieślak dziękując za działalność COD przypomniała, że sama jest uczennicą Centrum. Podkreśliła też, że tzw. ustawa Kamilka, czyli nowelizacja szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, jest w dużej mierze owocem inspiracji COD. – Pisałyśmy ją razem z sędzią Agnieszką Matysek, też absolwentką COD – powiedziała. Przedstawiła następnie wybrane rozwiązania wprowadzone w ramach „ustawy Kamilka”.

Pierwszy panel, który odbył się w ramach sympozjum dotyczył społecznych aspektów pedofilii. Wzięli w nim udział dr Monika Sajkowska, była wieloletnia prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Sławomir Nowotny z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Rozmowę poprowadził o. dr Krzysztof Biel SJ, kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum.

Uczestnicy próbowali przybliżyć zebranym skalę zjawiska seksualnego wykorzystywania dzieci. Podkreślali, że dotarcie do wiedzy na temat tej skali nie jest łatwe. Dr Sajkowska zwróciła uwagę, że podstawą tej wiedzy są statystyki policyjne dotyczące zgłoszeń tych przestępstw, co jest oczywiście „wierzchołkiem góry lodowej”. Poinformowała, że w ostatniej dekadzie poziom tych zgłoszeń jest względnie stabilny i wynosi ok 5 tys. pokrzywdzonych dzieci rocznie. Jak zaznaczyła, trudno na tej podstawie stwierdzić, czy zjawisko się wzmaga czy też maleje.

Sławomir Nowotny mówił o badaniu skali wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele. Podkreślił, że Kościół jest jedyną instytucją społeczną, która podjęła trud zbadania skali tego zjawiska. Zadanie to podjęte zostało przez ISKK. Od 2014 r. zaczęto zbierać informacje w diecezjach i zakonach męskich o zgłoszonych przypadkach wykorzystania seksualnego.

Czy jest możliwa jeszcze zdrowa duchowość w obliczu doznanych krzywd w Kościele? Panel terapeutyczny z udziałem prof. Bogdana de Barbaro i dr Barbary Smolińskiej poprowadził o. Tomasz Franc OP. Paneliści zastanawiali się także nad obrazem Boga zdeformowanym u osoby skrzywdzonej przez doświadczenie wykorzystania. Jak zauważyła B. Smolińska, są osoby, które nie odchodzą do Kościoła mimo traumy, co więcej – nie chcą o niej mówić komuś, kto jest wrogi Kościołowi. – Stawiają sobie pytanie, jak Bóg mógł na to pozwolić, które się komplikuje, gdy duchowny krzywdziciel używa argumentacji mistycznej. Wiele osób jednak pragnie ocalić swoją wiarę i odróżnić ją od krzywdy, która je spotkała – dodała. Sieć społeczna, w której możemy bez wstydu otwierać coś bolesnego i tworzyć nowe, bezpieczne więzi, jest ważnym czynnikiem zdrowienia – podkreślał prof. de Barbaro.

Prof. Hanna Suchocka, była członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, opowiedziała o działaniach tej instytucji. Podczas panelu prof. Paweł Wiliński (UAM) przedstawił prawa podstawowe pokrzywdzonego, z kolei ks. dr Jan Dohnalik (UKSW) omówił zagadnienie “Prawo kanoniczne wobec wykorzystywania seksualnego małoletnich i bezbronnych”.

Na podst.: Katolicka Agencja Informacyjna, Gość Niedzielny


2024-05-01

NAJNOWSZE WPISY