Spotkanie Rady przy Delegacie KEP


Zagadnienia związane z organizacją corocznych szkoleń systemowych dla grup delegatów ds. ochrony, duszpasterzy pokrzywdzonych, kuratorów i odpowiedzialnych za prewencję oraz tzw. ustawą Kamilka były przedmiotem spotkania Rady przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Odbyło się ono w Warszawie w siedzibie Fundacji Świętego Józefa KEP.

Spotkaniu przewodniczył abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony i młodzieży.  Aktualne wyzwania kościelnego systemu ochrony przedstawił o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

W spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy o. Wojciech Bojanowski SJ jako przedstawiciel Centrum Ochrony Dziecka. Zastąpił o. Józefa Augustyna SJ, który dotychczas reprezentował COD w tym gremium. Na stałe do składu Rady przy Delegacie KEP dołączyła s. Rita Hilbrycht jako przedstawicielka inicjatyw zakonów żeńskich.

W skład Rady przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży wchodzą ponadto: ks. Wojciech Rzeszowski – przedstawiciel diecezjalnych i zakonnych delegatów ds. ochrony, ks. Łukasz Knieć – przedstawiciel duszpasterzy pokrzywdzonych, ks. Marek Studenski – przedstawiciel kuratorów, Marta Titaniec – prezes Fundacji Świętego Józefa KEP, ks. Piotr Studnicki – kierownik Biura Delegata KEP, ks. Jan Dohnalik – przedstawiciel zespołu ds. konsultacji prawnokanonicznych przy FSJ. Rada ukonstytuowała się w listopadzie 2021 r., spotyka się dwa razy w roku.


2023-11-14

NAJNOWSZE WPISY