Standardy dla instytucji kościelnych i prace nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów


– Podczas zebrania plenarnego KEP jako Delegata Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży przedstawiłem biskupom stan przygotowania koncepcji kościelnej komisji niezależnych ekspertów, której celem ma być zbadanie dramatu wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce – poinformował abp Wojciech Polak. Delegat KEP wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej 396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

W odpowiedzi na wystosowane przez KEP w czerwcu br. zaproszenie do zakonów męskich i żeńskich w Polsce, zespół powołany przy Delegacie KEP został poszerzony o przedstawicieli życia konsekrowanego. W takim składzie aktualnie opracowuje cele działalności kościelnego zespołu ekspertów, które będą wyznaczały jego kompetencje i konkretny zakres działań. – W centrum tych naszych działań muszą być osoby skrzywdzone – przypomniał.

Podczas obrad biskupi zapoznali się z zadaniami wynikającymi z wejścia w życie nowej ustawy, której celem jest wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed przemocą. Ustawa nakłada obowiązek wdrożenia “standardów ochrony małoletnich” również na placówki należące do Kościoła i prowadzące wymienione w ustawie działania. Przygotowaniem tych standardów dla instytucji kościelnych zajmie się Centrum Ochrony Dziecka. COD przygotuje schemat standardów, do zastosowania w wyodrębnionych typach placówek: szkoły i internaty katolickie, ośrodki dla osób z niepełnosprawnością, parafie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), domy dziecka, szpitale katolickie i placówki leczniczo-opiekuńcze, świetlice środowiskowe, domy rekolekcyjne i in. przyjmujące osoby małoletnie.

W komunikacie po zakończonych obradach podkreślono, że “o opracowanie ogólnonarodowej strategii ochrony dzieci w Polsce Konferencja Episkopatu Polski upominała się już od dawna”.

396. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w dniach 20-21 listopada br. na Jasnej Górze. Tuż po nim rozpoczęły się doroczne rekolekcje Episkopatu.


2023-11-21

NAJNOWSZE WPISY