Struktury


System ochrony
małoletnich i bezbronnych
w Kościele w Polsce

Jasne Wytyczne Episkopatu, określające sposób reagowania na zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i przyjęte w diecezjach i zakonach zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnim, nade wszystko zaś sprawne funkcjonowanie struktur lokalnych: delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży, duszpasterzy i sióstr towarzyszących osobom zranionym, kuratorów oskarżonych i sprawców oraz działanie osób odpowiedzialnych za prewencję i profilaktykę, wspieranych przez Centrum Ochrony Dziecka (COD) i Fundację Świętego Józefa KEP (FSJ KEP) – tak w skrócie wygląda kościelny system ochrony małoletnich i bezbronnych oraz pomocy osobom skrzywdzonym.Kalendarium

Kalendarium