Szkolenie dla przełożonych zakonów męskich


W Licheniu 17 października rozpoczęło się 151. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Pierwszy dzień będzie poświęcony szkoleniu dla wyższych przełożonych nt. ochrony dzieci i młodzieży.

Pierwszy dzień 151. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce poświęcony jest szkoleniu dla wyższych przełożonych nt. ochrony dzieci i młodzieży i animowany przez Fundację Świętego Józefa.

Wśród tematów znajdują się m.in.

  • kwestia spojrzenia teologicznego na pojawiające się w tej materii problemy (ks. Grzegorz Strzelczyk);
  • aspekty psychologiczne i kontakty przełożonego z pokrzywdzonymi (Barbara Smolińska);
  • kwestie prawne i obowiązki przełożonych w kwestii ochrony dzieci i młodzieży (ks. Rafał Kamiński CSMA);
  • towarzyszenie obwinionym, oskarżonym i skazanym (ks. Piotr Przybył, ks. Krzysztof Raj);
  • system ochrony w Kościele w Polsce i udział w nim zakonów oraz zgromadzeń (Marta Titaniec, ks. Janusz Łuczak SAC)
  • oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w kryzysie (ks. Piotr Studnicki).

Dodatkowo tego dnia modlitwie brewiarzowej jutrzni i nieszporów będzie towarzyszyła lektura świadectwa osoby pokrzywdzonej. W tej części spotkania, jako gość zaproszony przez KWPZM, będzie obecny o. Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony na bieżące sprawy KWPZM. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce odbywa się w Licheniu na zaproszenie Księży Marianów z okazji 350. rocznicy istnienia zgromadzenia. Spotkanie plenarne było poprzedzone obradami Konsulty KWPZM.


Na podst. KWPZM/episkopat.pl


2023-10-17

NAJNOWSZE WPISY