Delegat KEP
ds. ochrony dzieci i młodzieży


Delegat KEP ds. ochrony
dzieci i młodzieży

Podczas obradującego w Warszawie 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2019 r. biskupi powołali Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Funkcję tę powierzyli abp. Wojciechowi Polakowi, przewodniczącemu Komisji Duchowieństwa KEP. Na 397. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, 14 marca 2024 r. biskupi ponowili wybór abp. Polaka na drugą kadencję na tym stanowisku.

Abp Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński,
Prymas Polski

Arcybiskup Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. Jest doktorem teologii moralnej, dyplom uzyskał 20 czerwca 1996 r. w Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Był prefektem i wykładowcą teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a od 1999 r. – rektorem tej uczelni. 8 kwietnia 2003 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W październiku 2011 r. został sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Papież Franciszek mianował go 17 maja 2014 r. arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski. Z urzędu wchodzi w skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, jest też członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Od 2016 r. przewodniczy pracom Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Zasiada w Radzie Nadzorczej Fundacji “Opoka” i Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

“Decyzja Konferencji Episkopatu o powołaniu tej funkcji wynika z troski polskich biskupów o ochronę nieletnich i jest wynikiem głębokiego pragnienia całej Konferencji Episkopatu prowadzenia jeszcze intensywniejszych działań w tym zakresie”

abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP

Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci
i młodzieży

Biuro stanowi zaplecze i wsparcie pracy Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Zostało powołane 14 czerwca 2019 r. decyzją księży biskupów obradujących na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Świdnicy i Wałbrzychu.

ks. dr Piotr Studnicki

Kierownik Biura Delegata KEP
ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Do najważniejszych zadań Delegata i jego Biura należą:

  • wypracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań dla Kościoła w Polsce, które służą ochronie małoletnich i pomocy pokrzywdzonym
  • monitorowanie systemu pomocy na poziomie ogólnopolskim
  • indywidualna pomoc osobom pokrzywdzonym
  • komunikacja wewnątrzkościelna
  • komunikacja zewnętrzna i kontakty z mediami
  • współpraca międzynarodowa

Rada przy Delegacie KEP
ds. ochrony dzieci i młodzieży

Zadaniem Rady jest nakreślenie wspólnego planu działania systemu pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym oraz ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce oraz rozwijanie współpracy między strukturami podstawowymi i pomocniczymi tego systemu.

Radę przy Delegacie KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży tworzą:

abp Wojciech Polak
delegat KEP

o. Adam Żak SJ
koordynator KEP

ks. Wojciech Rzeszowski
przedstawiciel diecezjalnych i zakonnych delegatów ds. ochrony

ks. Piotr Lorek SDB
przedstawiciel odpowiedzialnych za prewencję

ks. Łukasz Knieć
przedstawiciel duszpasterzy pokrzywdzonych

ks. Marek Studenski
przedstawiciel kuratorów

ks. Piotr Studnicki
kierownik Biura Delegata KEP

Marta Titaniec
prezes Fundacji Świętego Józefa KEP

Jan Dohnalik
przedstawiciel zespołu ds. konsultacji prawnokanonicznych przy FSJ

o. Wojciech Bojanowski SJ
Centrum Ochrony Dziecka

s. Rita Hilbrycht WNO
przedstawicielka zakonów żeńskich
Działania Delegata KEP i jego Biura