Odpowiedzialni za prewencję przygotowują się do wdrażania standardów ochrony małoletnich


Czy Kościół jest gotowy na wdrażanie standardów ochrony małoletnich? –  Zaczęliśmy wcześniej niż inni, co oznacza, że możemy się już dzielić pewnymi wypracowanymi normami. Ale to nie może uśpić naszej czujności, wciąż jesteśmy w procesie uczenia się – podkreśla o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i jednocześnie dyrektor Centrum Ochrony Dziecka, które na potrzeby Kościoła w Polsce opracowuje standardy ochrony małoletnich w instytucjach kościelnych.

Odpowiedzialni za prewencję w diecezjach oraz męskich i żeńskich zgromadzeniach zakonnych uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczył abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. – Mamy wszyscy świadomość, że za opracowaniem i przyjęciem standardów muszą iść szkolenia i praca we wszystkich jednostkach kościelnych, wcielenie ich w życie – podkreślił abp Polak. Jednocześnie zauważył, że te prace przyczyniają się do budowania jednolitej polityki prewencji w Kościele w Polsce.

O tym jak przebiegała praca nad standardami dla instytucji kościelnych mówiła Ewy Kusz z Centrum Ochrony Dziecka, która koordynuje prace i uczestniczy aktywnie w grupie ministerialnej opracowującej standardy ochrony małoletnich. Uczestnicy szkolenia zapoznali się szczegółowo z wypracowanymi standardami ochrony małoletnich w szkołach, które zaprezentował o. Wojciech Bojanowski SJ, oraz w placówkach dla osób z niepełnosprawnością, o czym mówiła s. Katarzyna Besiekierska SM. Podczas prac w grupach omawiane były standardy dla innych podmiotów kościelnych, jak bursy i internaty, domy rekolekcyjne, ośrodki lecznicze i opiekuńcze i inne.

Największym wyzwaniem dla Kościoła stanowi wypracowanie standardów specyficznych dla duszpasterstwa, a następnie przeszkolenie ogromnej liczby proboszczów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i zachowanie bezpiecznego środowiska w parafii. Opracowane standardy przybliżyli Krystyna Dudzis i ks. Tomasz Przybyła. W najbliższych miesiącach Centrum Ochrony Dziecka przeprowadzi szkolenia  dla osób, które później będą w poszczególnych diecezjach szkolić proboszczów i odpowiedzialnych w parafiach za wdrożenie standardów.

Gośćmi szkolenia byli również Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który mówił o bezpieczeństwie dzieci w internecie, a także sędzia Agnieszka Matysek z Zespołu ds. Pomocy Pokrzywdzonym Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Matysek przedstawiła stan prac nad wprowadzeniem w życie tzw. ustawy Kamilka i priorytetowe kierunki zawarte w pierwszym Krajowym Planie Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajowości na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026.

Ustawa o ochronie małoletnich, tzw. ustawa Kamilka, weszła w życie 5 lutego br. Jej celem jest wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed przemocą, w tym także przestępstwami na tle seksualnym. Do 15 sierpnia wszystkie instytucje pracujące z dziećmi, w tym także podmioty kościelne, muszą wdrożyć standardy ochrony małoletnich, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej placówce są bezpieczne, tzn. nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy oraz rówieśników.

Szkolenie dla odpowiedzialnych za prewencję miało miejsce w dniach 10-11 kwietnia br. Obrady odbywały się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze.


2024-04-12

NAJNOWSZE WPISY